06.06.2012 r. - RPO Podlasie – nowy harmonogram naborów - nowy konkurs na e-usługi oraz turystykę na terenie województwa podlaskiego.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku ogłosił aktualizację harmonogramu konkursów, jakie będą ogłaszane w roku 2012. Nabory dla przedsiębiorców to:
20.03.2012 r. - Działanie 1.2 – lubelskie - liczba złożonych projektów przez mikroprzedsiębiorców czerwiec 2012r. - działanie 1.4 ICT - nabór na e-usługi,
20.03.2012 r. - Działanie 1.2 – lubelskie - liczba złożonych projektów przez mikroprzedsiębiorców sierpień 2012r. - działanie 3.2 - dotacje unijne na turystykę,
20.03.2012 r. - Działanie 1.2 – lubelskie - liczba złożonych projektów przez mikroprzedsiębiorców czerwiec 2012r.  - działanie 1.1 - działalność badawczo-rozwojowa,
20.03.2012 r. - Działanie 1.2 – lubelskie - liczba złożonych projektów przez mikroprzedsiębiorców październik 2012r. - działanie 1.4 - inwestycje w MŚP,
20.03.2012 r. - Działanie 1.2 – lubelskie - liczba złożonych projektów przez mikroprzedsiębiorców lipiec i grudzień 2012r. - działanie 5.2 - odnawialne źródła energii.

W czerwcu ruszy konkurs (1.4. ICT), w którym będzie można zdobyć dofinansowanie na e-usługi i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwach. To nowy konkurs, którego kryteria zostały opracowane i poddane konsultacjom w maju. Do tej pory firmy mogły bowiem korzystać z dotacji inwestycyjnych na zakup środków trwałych i oprogramowania: maszyn, urządzeń, systemów sterowania, aplikacji do zarządzania produkcją etc.

Dzięki oszczędnościom jakie poczynił Urząd Marszałkowski w sierpniu zostanie uruchomiony kolejny konkurs na dotacje turystyczne (3.2.). Przedsiębiorcy będą mogli inwestować w infrastrukturę i atrakcje turystyczne m.in. przy hotelach czy pensjonatach.

W harmonogramie pojawiłyu się także są również inne propozycje. W czerwcu firmy skorzystają z dotacji na działalność B+R (1.1.). Natomiast zainwestować w odnawialne źródła energii będą mogły w lipcu i grudniu (5.2).

W czerwcu i sierpniu odbędzie się kolejny konkurs na tworzenie usług i aplikacji dla obywateli oraz dostęp do szerokopasmowego internetu. Firmy będą miały także możliwość skorzystania z dotychczasowego trybu konkursowego w ramach 1.4 na inwestycje. W październiku zostanie ogłoszony bowiem kolejny nabór wniosków o dotacje unijne. 

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Wrota Podlasia: komunikat o zmianie harmonogramu RPO WP na rok 2012, zaktualizowany harmonogram RPO WP 2012.


Więcej informacji u naszych konsultantów: wige@wige.pl / tel.: 0 515 114 100 - 103