Mazowsze - nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne dla RPO na 2017 rok.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

Ogłoszenie naboru - czerwiec 2017.

Planowany nabór - lipiec/sierpień 2017.

Instytucja pośrednicząca - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Cel działania - Wzmocnienie potencjału sektora MŚP na Mazowszu, przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz wdrażania innowacji.

Typy projektów przewidzianych do dofinansowania

Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).

Maksymalne dofinansowanie- 35-55 % w zależności od regionu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie- 43 307 000 zł.

Zapraszamy do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.