Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - konkursy na 2016 rok.

30.11.2015 roku został zatwierdzony harmonogram konkursów Programu Inteligentny Rozwój na 2016 rok. Dokument prezentuje informacje o terminach oraz kwotach przewidzianych na dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych naborów. W 2016 r. planuje się uruchomienie 23 konkursów w ramach 16 instrumentów PO IR. W pięciu instrumentach odbędą się po dwa konkursy, a w dwóch – aż trzy. Całkowity budżet wszystkich zaplanowanych na 2016 r. naborów wyniesie 6,2 mld złotych. Pierwsze, styczniowe konkursy zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu. Projekty które powinny zainteresować przedsiębiorców to m.inn.:

  1 marca 2016 roku zostanie ogłoszony konkurs na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Poddziałania 1.1.1. Konkurs przeznaczony jest dla sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Instytucja ogłaszająca konkurs to NCBR.

  Ciekawym konkursem jest Poddziałanie 2.3.2 pt: „Bony na innowacje”, gdzie wsparcie będzie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług)- ogłoszenie konkursu 5 maja 2016 roku. Działanie administrowane przez PARP.

  W ramach Poddziałania 3.2.1- „Badania na rynek” przewiduje się wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie  wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia  produkcji nowych produktów lub usług. Konkurs ogłoszony zostania 27 kwietnia 2016 roku przez PARP.

Przedsiębiorców powinien zainteresować również konkurs 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Ogłoszenie konkursu 1 czerwca 2016. Obejmie on wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Instytucja ogłaszająca konkurs to BGK.

Pozostałe terminy naborów wniosków na 2016 rok zamieszczone są na stonach Funduszy Europejskich.

Szersze informacje na ten temat możecie Państwo uzyskać na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl