Wyspecjalizowane regiony.

Inteligentna specjalizacja regionów (Regional Smart Specialization) to przede wszystkim niebywała okazja dla samorządów lokalnych na zdobycie funduszy z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Dzięki zatwierdzonej nowej strategii rozwojowi poddane zostaną z pewnością miasta i przyległe im  regiony. 

W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła pieniądze przede wszystkim na innowacje. Dlatego też regiony wskazały swoje mocne strony oraz promocję i rozwój  innowacji. Zazwyczaj jest tak, że każdy region specjalizuje się w jednej wybranej dziedzinie. Połączenie kilku regionów naraz w inteligentną specjalizację pozwoli na zdecydowane zwiększenie szansy pozyskania funduszy z Unii. Każdy z regionów sam wybiera dziedzinę, w której jest dobry, nie zostało to narzucane z góry przez Komisję Europejską. W ramach proponowanej przez Unię inteligentnej specjalizacji, samorządy lokalne muszą spełnić rolę katalizatora a więc pozyskać przedstawicieli biznesowych. 

Fundusze mogą zostać przeznaczone między innymi na rozwój szkolnictwa wyższego, infrastruktury drogowej, komunikacji kolejowej oraz innych niezbędnych, innowacyjnych potrzeb. Inteligentna Specjalizacja Regionalna to także niebywała okazja na tworzenie oraz rozwój istniejących klastrów, innowacji ekologicznych, produktów regionalnych itp.

Proponowana nowa strategia inteligentnej specjalizacji to szansa przede wszystkim dla samorządów lokalnych na pozyskanie oraz efektywniejsze wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej. Inteligentna specjalizacja regionalna musi być określona i zdefiniowana na samym początku i na poziomie lokalnym. Pozyskane w ten sposób dofinansowanie z pewnością wspomoże współpracę międzyregionalną, podniesie i wypromuje lokalne umiejętności i innowacje.

Zapraszamy do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.